Logo jaguar mobile

Fleet & Business

Sprzedaż dyplomatyczna i specjalna

Na całym świecie samochody Jaguar gwarantują wyjątkowe osiągi, prestiż i niezależność.

Jako ambasadorzy, dyplomaci lub przedstawiciele swojego kraju w międzynarodowej organizacji mogą skorzystać Państwo z ekskluzywnych pojazdów oraz uszytych na miarę usług i warunków.

UPRAWNIENIA

Jako ambasadorzy dyplomaci, przedstawiciele swojego kraju w organizacji międzynarodowej czy na misji dyplomatycznej mogą mieć Państwo prawo do skorzystania ze specjalnych warunków podczas nabywania Jaguara jako pojazdu służbowego.

UZNANE INSTYTUCJE DYPLOMATYCZNE (wymagany paszport dyplomatyczny)


 • North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
 • Rada Europy
 • Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
 • Interpol
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
 • Parlament Europejski
 • Trybunał Sprawiedliwości UE
 • Ich organy i instytucje jak np. Europejski Bank Centralny (EBC), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) i agencje jak np. Europejska Agencja Leków (EMA) oraz Europol