Logo jaguar mobile
 • Jaguar XE

  Najbardziej zaawansowana efektywna i dynamiczna sportowa limuzyna jaką kiedykolwiek wyprodukowaliśmy.

 • Jaguar XF

  Śmiała linia nowego modelu XF zdecydowanie wyróżnia go z tłumu. Oferująca niedoścignione połączenie wyczucia układu kierowniczego, komfortu jazdy, wyrafinowania i osiągów luksusowa limuzyna jest równie ekscytująca, co oszczędna.

 • JAGUAR XJ

  Niezwykły design i najwyższa technologia. XJ jest modelem ustanawiającym nowy standard w swojej klasie.

 • Jaguar E-PACE

  Pierwszy kompaktowy SUV marki Jaguar.

 • JAGUAR F-PACE

  Nowy elektryzujący SUV o wysokich osiągach Jaguara łączy sportowe prowadzenie i spektakularny wygląd z praktycznością.

 • JAGUAR F-TYPE

  F-Type to prawdziwy sportowy samochód. Kolejna wersja zachowuje niepowtarzalny wygląd, niezapomniane uczucia z jazdy i niepowtarzalne osiągi czyli wszystkie cechy Jaguara.

 • JAGUAR I‑PACE CONCEPT

  Pierwszy w pełni elektryczny samochód w gamie modelowej.

Program Jaguar Regulamin

Program Jaguar Regulamin

Regulamin Programu

 1. Program Lojalnościowy zwany dalej Programem organizowany jest przez British Automotive Polska S.A. zwana dalej Firmą, z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574729.

 2. Handlowa nazwa: Program Jaguar

 3. Warunki i zasady korzystania z Programu określa niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego zwany dalej Regulaminem.

 4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba dokonująca zakupu samochodu marki Jaguar w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży (lista dilerów włączonych do działania Programu znajduje się na http://www.jaguar.pl/znajdz-dilera ) i wprowadzonej na rynek przez oficjalnego importera Jaguar w Polsce, niezależnie od formy właścicielskiej pojazdu i formy finansowania zakupu. Program dotyczy samochodów zakupionych w polskiej sieci dilerskiej od 01.01.2005r.

 5. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne zaś obszar działania Programu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar dokonana po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu. Po prawidłowej rejestracji w Systemie Programu wydana zostanie Karta Uczestnictwa i przesłana na wskazany podczas rejestracji adres Uczestnika. Jednocześnie rejestracja oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy z Firmą. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

 7. Dane Uczestnika podane podczas rejestracji można modyfikować jedynie w formie pisemnej na podstawie wniosku przesłanego na adres Firmy. Informacje podane w formularzu Firma traktuje jako aktualne i obowiązujące dane Uczestnika.

 8. Firma, jako administrator danych osobowych Uczestników informuje, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu, w tym umożliwienia uczestnictwa poprzez przyjęcie formularza rejestracyjnego, wykonania wzajemnych uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w celach kontaktowych związanych z prowadzeniem Programu, w szczególności aktualizacją danych osobowych Uczestników, w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych własnych produktów i usług Firmy (marketing tradycyjny i prowadzony w formie elektronicznej). W trakcie realizacji Programu może też dojść do przekazywania przez Firmę, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacji dotyczących produktów i usług aktualnych Partnerów Programu. Wykaz aktualnych Partnerów Programu dostępny jest każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej Firmy. Mają one jednak związek wyłącznie z realizowanym Programem (np. przedstawienie Uczestnikowi preferencyjnej oferty Partnera czy przekazanie informacji o produktach Partnera dostępnych wyłącznie dla Uczestników). Do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w wyżej wymienionym celu niezbędne jest wyrażenie odrębnej zgody.

  Podanie danych osobowych do realizacji wyżej wymienionych celów jest dobrowolne i każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 9. Zarejestrowanie się w Programie jest możliwe po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 10. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie funkcjonowania Programu bez informowania Uczestników oraz bez podawania przyczyny zmian.

 11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o chęci rezygnacji musi zostać dostarczona do Firmy z zachowaniem formy pisemnej.

 12. Czas trwania programu i ważność
  a. Od 1 lipca 2011 roku do odwołania przez Firmę.

 13. Karta Uczestnictwa przypisana jest do samochodu i wszelkie benefity wynikające z uczestnictwa w programie dostępne są w okresie posiadania danego samochodu.

 14. Sprzedaż samochodu jest równoznaczna z wystąpieniem z Programu.

 15. Kolejny użytkownik samochodu zobowiązany jest do rejestracji na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 16. Aktualne uprawnienia uczestnika programu określone są na stronie http://www.jaguar.pl/program-jaguar

 17. Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.

 18. Korzystanie z aktualnej oferty rabatowej i usługowej u Partnerów Programu zgodnie z informacjami na stronie http://jaguar.pl/program-jaguar-partnerzy

 19. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Firmie wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej na adres siedziby handlowej Firmy.

 20. Reklamacje rozpatrywane są przez Firmę w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma.

 21. Decyzja Firmy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej na adres podany podczas rejestracji.

 22. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

 23. Prawa i obowiązki Firmy i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.